Poslední pálka 2013 - Softball & Slowpitch


 

Poslední pálka všech softballistek, softballistů a slowpitcháků se koná

12.10.2013 od 13.00 hodin.

Nezapomeňte přinést něco dobrého na zub nebo k pití Mrkající

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de